Imazamoks

Selektivni translokacijski pripravak. Mehanizam djelovanja u uskoj je vezi sa sintezom lančastih aminokiselina: valina, leucina i izoleucina (istovjetan u SU herbicida). Herbicidni učinak je rezultat inhibicije enzima acetolakta sintaze (ALS ili AHAS). Isti pretvara piruvat u acetolaktat i alfa ketobutirat u 2 – aceto –2 – hidroksibutirat. Nedostatak ovih kiselina zaustavlja sintezu bjelančevina i rast biljke. Istovremeno, prevelika koncentracija alfa ketobutirata djeluje štetno i u konačnici dovodi do ugibanja biljke. Čovjek i životinje ne posjeduju ovaj enzim i nisu u stanju sintetizirati Uporaba : za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova nakon nicanja usjeva i korova u soji, grahu, grašku i lucerni. Zaštitu obaviti kada su: soja, grah, grašak i lucerna u stadiju od 1 - 3 troliske. Manje perzistentan od drugih d.t. iz grupe imidazolinona. U slučaju propadanja usjeva dozvoljena sjetva: soje, graška, graha i Clearfield hibrida suncokreta. Poslije 3 mjeseca od primjene Pulsara dozvoljena je sjetva: pšenice i lucerne; poslije 4 mjesesa ječma; poslije 9 mjeseci: kukuruza, duhana i suncokreta a poslije 12 mjeseci: uljane repice i šećerne repe. LD50 5000. S.O. = III.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 114311-32-9 CIPAC br. 619 2003/23/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (±)-2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il)-5-(metoksimetil) nikotinska kiselina

Čistoća 950 g/kg

Stupanje na snagu 01.07.2003

Prestanak uvrštenja 30.06.2013

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci iz izvješća o ponovnoj ocjeni za imazamoks, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 3. prosinca 2002. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na mogućnost onečišćenja podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima. Prema potrebi, trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.