Fostiazat

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Nemathorin 10 G G Fostiazat ISK Biosciences /
Syngenta Agro d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 98886-44-3 CIPAC br. 585 2007/31/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-S-sek-butil O-etil-2-okso-1,3-tiazolidin-3-iltiofosfat

Čistoća 930 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2004

Prestanak uvrštenja 31.12.2013

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao insekticid i nematocid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za fostiazat, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 4. srpnja 2003. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda ako se aktivna tvar primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim) tlom ili nepovoljnim klimatskim uvjetima,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu ptica i divljih sisavaca, posebice ako se aktivna tvar primjenjuje u vrijeme njihovog razmnožavanja,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu organizama u tlu koji ne pripadaju ciljanoj skupini.

Prema potrebi trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika. U cilju smanjenja mogućeg rizika za male ptice, zahtijeva se visoka razina inkorporacije granula u tlo prilikom primjene.
Potrebno je obavijestiti Komisiju o specifi kaciji tehničke aktivne tvari kakva je proizvedena za tržište u skladu s člankom 13 (5) Direktive 91/414/EEC*.