Foramsulfuron

Noviji pripravak iz grupe sulfonilureja za post em. primjenu. Namijenjen je suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u merkantilnom kukuruzu. Korovna biljka usvaja foramsulfuron preko lista, a neznatno i preko tla. Izoksadifen etil ubrzava razgradnju foramsulfurona u kukuruzu, a usporava u korovnim biljkama. Kukuruz u vrijeme prskanja treba biti u stadiju od 2 do 6 lista, a korovi od 1 do najviše 5 kod uskolisnih i 2 do 4 lista kada se radi o širokolisnim. Može se kombinirati s djelatnim tvarima kao što su: dikamba, bromoksinil, piridat, 2,4-D, terbutilazin i dimetenamid ili metolaklor u ranom postu. LD 50 > 5000. Dva sata nakon prskanja u cijelosti je usvojen i padaline nakon tog vremena nemaju utjecaja na njegovu učinkovitost. U slučaju propadanja usjeva kukuruz se smije sijati nakon 7 dana; suncokret, uljana repica, ječam, zob, raž, pšenica, grah, grašak, soja, šećerna repa i krumpir se smiju sijati/saditi nakon 3 mjeseca a sve ostale kulture tek nakon 10 mjeseci od primjene Equipa. U slučaju preoravanja kukuruz se smije sijati nakon 7 dana; nakon 3 mjeseca: suncokret, uljana repica, ječam raž, pšenica i krumpir, a sve ostale kulture nakon 10 mjeseci (vrijedi za Maister). U pripravku ugrađen i okvašivač te ga nije potrebno posebno dodavati. Karenca – OVP; 42 dana kukuruz za silažu.


Dopuštena maloprodaja i uporaba pripravka do 1.1.2013. godine (MaisTer OD).

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 173159-57-4 CIPAC br. 659 2003/23/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(2-dimetilkarbamoil-5-formamidofenil-sulfonil) urea

Čistoća 940 g/kg

Stupanje na snagu 01.07.2003

Prestanak uvrštenja 30.06.2013

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci iz izvješća o ponovnoj ocjeni za foramsulfuron, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 3. prosinca 2002.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenog bilja. Prema potrebi, trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.