Folpet

Uspješno suzbija mnoge najštetnije bolesti u vinogradima, voćnjacima i uzgajalištima cvijeća. U spektru obuhvaća: Alternaria spp., Botrytis cinerea, Phomopsis viticola, Phytophtora infestans, Phytium spp., Plasmopara viticola, Rhizoctonia solani, Taphrina deformans, Venturia inaequalis i druge. LD50 10.000. S.O. = III. Karenca: 21 voćke; 35 dana vinova loza (stolne sorte), 42 dana (vinske sorte) vinove loze.

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Folpan 80 WDG WG 80,00%
(Folpet)
Makhteshim /
Danon d.o.o.
Folpan 50 WP WP 50,00%
(Folpet)
Makhteshim /
Danon d.o.o.
Alonso WP 25,00%
(Folpet) 50,00%
(Fosetil)
Sinochem /
AgroChem Maks
Attila WP 25,00%
(Folpet) 50,00%
(Fosetil)
Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Baldo F WP 8,00%
(Benalaksil) 50,00%
(Folpet)
Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Curzate F SC 48,00%
(Folpet) 4,80%
(Cimoksanil)
Du Pont /
AgroChem Maks
Fantic F WP 3,75%
(Benalaksil) 48,00%
(Folpet)
Isagro /
AgroChem Maks
Forum Star WG 60,00%
(Folpet) 11,30%
(Dimetomorf)
BASF /
Chromos Agro d.d. BASF Chromos Agro d.d.
Galben F WP 8,00%
(Benalaksil) 50,00%
(Folpet)
FMC /
AgroChem Maks
Mikal flash WG 25,00%
(Folpet) 50,00%
(Fosetil)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Mikal Premium F WG 4,10%
(Iprovalikarb) 25,00%
(Folpet) 50,00%
(Fosetil)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Ridomil Gold Combi 45 WG WG 5,00%
(M - metalaksil) 40,00%
(Folpet)
Syngenta Agro d.o.o. /
Unichem Agro d.o.o. Syngenta Agro d.o.o.
Rival WP 25,70%
(Folpet) 50,60%
(Fosetil)
Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Shavit F WP 1,50%
(Triadimenol) 70,00%
(Folpet)
Makhteshim /
Danon d.o.o.
Winner WP 25,00%
(Folpet) 50,00%
(Fosetil)
Genera /
Genera Genera
Pergado F WG 40,00%
(Folpet) 5,00%
(Mandipropamid)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Universalis SC 9,40%
(Azoksistrobin) 50,00%
(Folpet)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Collis /Forum star /Chromosul 80 WG 10,00%
(Krezoksim – metil) 20,00%
(Boskalid) 60,00%
(Folpet) 11,30%
(Dimetomorf) 99,00%
(Pripravci na osnovi sumpora (S))
Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Futura 50 WP WP 50,00%
(Folpet)
Sharda Cropchem Limited /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Momentum Trio WG 50,00%
(Fosetil) 25,00%
(Folpet) 4,00%
(Cimoksanil)
Adama Agan Ltd. /
Danon d.o.o.
Solofol WG 80,00%
(Folpet)
Belchim Crop Protection, Belgium /
Belchim Crop Protection SRB, Beograd Danon d.o.o.
Vincare WG 5,00%
(Folpet) 1,75%
(Bentiavalikarb)
Makhteshim Chemical Works, Israel /
Magan Yu Danon d.o.o.
Sphinx Extra 685 WDG WDG 60,00%
(Folpet) 11,30%
(Dimetomorf)
Adama Makhteshim Ltd. /
Danon d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 133-07-3 CIPAC br. 75 2007/5/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u N-(triklormetiltio)ft alimid

Čistoća ≥ 940 g/kg Nečistoće: perklormetilmerkaptan (R005406): najviše do 3,5 g/kg ugljikov tetraklorid: n

Stupanje na snagu 01.10.2007

Prestanak uvrštenja 30.09.2017

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid.
DIO B
Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju folpet za druge uporabe osim na ozimoj pšenici, potrebno je obratiti posebnu pozornost mjerilima iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za folpet, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 29. rujna 2006.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • sigurnost primjenitelja i radnika. Dopušteni uvjeti uporabe moraju propisivati primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava,
  • izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija,
  • zaštitu ptica, sisavaca, vodenih organizama i organizama u tlu. Uvjeti za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika.

Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih studija koje potvrđuju procjenu rizika za ptice, sisavce i gujavice. Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev folpet uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive*.