Folpet

Uspješno suzbija mnoge najštetnije bolesti u vinogradima, voćnjacima i uzgajalištima cvijeća. U spektru obuhvaća: Alternaria spp., Botrytis cinerea, Phomopsis viticola, Phytophtora infestans, Phytium spp., Plasmopara viticola, Rhizoctonia solani, Taphrina deformans, Venturia inaequalis i druge. LD50 10.000. S.O. = III. Karenca: 21 voćke; 35 dana vinova loza (stolne sorte), 42 dana (vinske sorte) vinove loze.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Folpan 80 WDG WG Folpet Makhteshim /
Danon d.o.o. Fito promet d.o.o.
Folpan 50 WP WP Folpet Makhteshim /
Danon d.o.o.
Alonso WP Folpet + Fosetil Sinochem /
AgroChem Maks
Attila WP Folpet + Fosetil Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Baldo F WP Benalaksil + Folpet Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Curzate F SC Folpet + Cimoksanil Du Pont /
AgroChem Maks
Fantic F WP Benalaksil + Folpet Isagro /
AgroChem Maks
Forum Star WG Folpet + Dimetomorf BASF /
Chromos Agro d.d. BASF Chromos Agro d.d.
Galben F WP Benalaksil + Folpet FMC /
AgroChem Maks
Mikal flash WG Folpet + Fosetil + Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Mikal Premium F WG Iprovalikarb + Folpet + Fosetil Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Folpan Gold WG M - metalaksil + Folpet Adama Agricultural Solutions Limited /
Danon d.o.o.
Rival WP Folpet + Fosetil Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Shavit F WP Triadimenol + Folpet Makhteshim /
Danon d.o.o.
Winner WP Folpet + Fosetil Genera /
Genera Genera
Pergado F WG Folpet + Mandipropamid Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Universalis SC Azoksistrobin + Folpet Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Collis /Forum star /Chromosul 80 WG Krezoksim – metil + Boskalid + Folpet + Dimetomorf + Pripravci na osnovi sumpora (S) Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Futura 50 WP WP Folpet Sharda Cropchem Limited /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Momentum Trio WG Fosetil + Folpet + Cimoksanil Adama Agan Ltd. /
Danon d.o.o.
Solofol WG Folpet Belchim Crop Protection, Belgium /
Belchim Crop Protection SRB, Beograd Danon d.o.o.
Vincare WG Folpet + Bentiavalikarb Makhteshim Chemical Works, Israel /
Magan Yu Danon d.o.o.
Sphinx Extra 685 WDG WDG Folpet + Dimetomorf Adama Makhteshim Ltd. /
Danon d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 133-07-3 CIPAC br. 75 2007/5/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u N-(triklormetiltio)ft alimid

Čistoća ≥ 940 g/kg Nečistoće: perklormetilmerkaptan (R005406): najviše do 3,5 g/kg ugljikov tetraklorid: n

Stupanje na snagu 01.10.2007

Prestanak uvrštenja 30.09.2017

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid.
DIO B
Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju folpet za druge uporabe osim na ozimoj pšenici, potrebno je obratiti posebnu pozornost mjerilima iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za folpet, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 29. rujna 2006.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • sigurnost primjenitelja i radnika. Dopušteni uvjeti uporabe moraju propisivati primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava,
  • izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija,
  • zaštitu ptica, sisavaca, vodenih organizama i organizama u tlu. Uvjeti za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika.

Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih studija koje potvrđuju procjenu rizika za ptice, sisavce i gujavice. Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev folpet uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive*.