Fluroksipir

Djelatna tvar izaziva poremetnju ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene stanice, sintezu bjelanjčevina i disanje. Pripravak namijenjen suzbijanju nekih širokolisnih korova u sjemenskim žitaricama (Galium), kukuruzu (Abutilon), voćnjacima (Convolvulus, Rubus ..), luku te pašnjacima i livadama (Lamium, Taraxacum..). Sat vremena nakon prskanja u cijelosti je u biljci i nema opasnosti od ispiranja. U luku se rabi kada korovi imaju od 2 do 6 listova a luk od 2 do 6 pravih listova. Karenca - 63 žitarice, kukuruz i jezg. voće; 21 livade i pašnjaci za ispašu i košnju. 70 dana za glavice luka (ne koristiti u mladom salatnom luku) Slamu ne koristiti za kompost namijenjen povrću. LD50 2405. S.O. = III.

Dopuštena maloprodaja i uporaba (Patrol, Starline EC) do, 1.1.2013.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 69377-81-7 CIPAC br. 431 2007/21/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 4-amino-3,5-diklor-6-fl uor-2- piridiloksioctena kiselina

Čistoća 950 g/kg

Stupanje na snagu 01.12.2000

Prestanak uvrštenja 31.12.2011

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Pri odlučivanju u skladu s propisom o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja, potrebno je:

  • uzeti u obzir dodatne informacije koje se zahtijevaju u skladu s točkom 7. izvješća o ponovnoj ocjeni,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda,
  • obratiti posebnu pozornost na utjecaj na vodene organizme te osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika. Potrebno je obavijestiti Komisiju jesu li do 1.12.2000. godine dostavljena dodatna izvješća o pokusima i informacije predviđene točkom 7. izvješća o ponovnoj ocjeni.

Završno izvješće o ponovnoj ocjeni Stalnoga odbora za biljno zdravstvo od 30. studenog 1999.