Fluopikolid

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 239110-15-7 CIPAC br.: 787