Flumioksazin

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima protoporfirinogen oksidaze ( PPO ) odgovornog za sintezu jednog od međuproizvoda klorofila. Pripravak namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u suncokretu u pre i ranom postu, kukuruzu nakon sjetve a prije nicanja i u vinogradima. Za proširenje spektra djelovanja na jednogodišnje travne korove kombinira se pripravcima učinkovitim na iste. Djeluje kao inhibitor protoporfirinogen oksidaze. LD50 > 5000. S.O. = III. K – OVP.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Pledge 50 WP WP Flumioksazin Sumitomo /
Genera Genera Fito promet d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 103361-09-7 CIPAC br. 578 2002/81/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u N-(7-fl uor-3,4-dihidro-3-okso- 4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoksazin- 6-il)cikloheks-1-en-1,2-dikarboksimid

Čistoća 960 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2003

Prestanak uvrštenja 31.12.2012

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci iz izvješća o ponovnoj ocjeni za fl umioksazin, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 28. lipnja 2002.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • pažljivo razmotriti rizik za vodeno bilje i alge.

Uvjeti za registraciju moraju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.