Flufenoksuron

Perzistentni inhibitor hitinaze. Dozvoljeno samo jedno tretiranje kruške i jabuke za suzbijanje crvenog voćnog pauka u fazi izlaska ličinki iz zimskih jaja i dva tretiranja za suzbijanje grozdovih moljaca u vrijeme najintenzivnijeg leta. LD50 981 za pripravak. S.O. = III. Karenca: 91 dan jabuke, kruške; 56 dana stolne sorte grožđa; 42 dana vinske sorte grožđa.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Cascade 50 EC EC Flufenoksuron BASF /
BASF

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 101463-69-8 CIPAC br.: 470

Kemijski naziv prema IUPAC-u 1-[4-(2-klor-4,4,4-trifl uor-p-toliloksi)-2-fl uorfenil]-3-(2,6-difl uorbenzoil)urea