Flufenacet

Djelatna tvar izaziva zaustavljanje rasta čvora busanja trava. Pripravak iz nove grupe Oksiacetamida. Sličan po spektru i djelovanju acetanilidima. Djeluje kao inhibitor dijeljenja stanica. Vrlo povoljnih ekoloških i toksikoloških osobina i nižih doza u odnosu na standarde. Djelotvoran u suzbijanju uskolisnih i nekoliko raširenih širokolisnih korova u pre i (ili) ranom post em.-u. Posebno učinkovit na Sorghum halepense iz sjemena. Nastao u Bayeru 1988 g. Na tržištu uglavnom u kombinaciji s drugim djelatnim tvarima za suzbijanje širokolisnih korova. LD50 589 - 1617. S.O. = III. Karenca – OVP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 142459-58-3 CIPAC br. 588 2003/84/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 4’-fl uor-N-izopropil-2-[5- (trifl uormetil)-1,3,4-tiadiazol- 2-iloksi]acetanilid

Čistoća 950 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2004

Prestanak uvrštenja 31.12.2013

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za flufenacet, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 4. srpnja 2003. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda ako se aktivna tvar primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu algi i drugog vodenog bilja,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu primjenitelja.

Prema potrebi trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.