Flazasulfuron

Pripravak namjenjen suzbijanju velikog broja jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Rabi se u pre i post-em -u. Usvaja se i translocira kroz list. LD50 > 4700.O. - III. Karenca - 63 vinova loza.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 104040-78-0 CIPAC br. 595 2004/30/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-trifl uormetil-2-piridilsulfonil) urea

Čistoća 940 g/kg

Stupanje na snagu 01.06.2004

Prestanak uvrštenja 31.05.2014

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz Propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti
u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za flazasulfuron, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 28. studenog 2003.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na mogućnost onečišćenja podzemnih voda ako se aktivna tvar primjenjuje na osjetljivim područjima i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenog bilja. Prema potrebi trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.Potrebno je obavijestiti Komisiju o specifikaciji tehničke aktivne tvari kakva je proizvedena za tržište u skladu s člankom 13 (5) Direktive 91/414/EEC*.