Fipronil

Visoko učinkovit sistemik dopušten folijarno samo za suzbijanje krumpirove zlatice. Perzistentan u tlu. LD50 97. S.O. = II. U ovoj dozi ne ograničava plodosmjenu. Dozvoljena do dva prskanja tijekom godine. Karenca: 14 dana krumpir, OVP kukuruz.

Tretiranje sjemena
Perzistentan sistemik za tretiranje sjemena kukuruza za zrno, suncokreta i šećerne repe protiv žičnjaka, uz dobro djelovanje na nadzemne štetnike (lisne uši, buhači, pipe i drugi.Ne tretirati rukama. Nakon primjene fipronila u plodosmjeni ne smije doći povrće. Karenca: OVP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 120068-37-3 CIPAC br.: 581 2007/52/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (±)-5-amino-1-(2,6-diklor-α,α,α-trifl uor-p-tolil)-4-trifl uormetilsulfi nilpirazol-3- karbonitril

Čistoća ≥ 950 g/kg

Stupanje na snagu 01.10.2007

Prestanak uvrštenja 30.09.2017

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao insekticid za tretiranje sjemena. Tretiranje sjemena smije se jedino obavljati u profesionalnim uređajima za tretiranje sjemena. Ti uređaji moraju raditi na temelju najboljih dostupnih tehnika da bi se isključila mogućnost ispuštanja oblaka prašine tijekom skladištenja, prijevoza i primjene.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za fi pronil, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 16. ožujka 2007.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • pakiranje proizvoda da bi se izbjeglo stvaranje produkata fotorazgradnje,
  • mogućnost onečišćenja podzemnih voda, posebice metabolitima koji su više perzistentni nego sama aktivna tvar, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima,
  • zaštitu ptica koje se pretežno hrane sjemenkama (granivore) i sisavaca, vodenih organizama, člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini i pčela medarica,
  • upotrebu odgovarajućih uređaja kojim bi se osigurala visoka razina inkorporacije u tlo i smanjilo rasipanje prilikom primjene.

Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika. Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih studija koje potvrđuju procjenu rizika za ptice koje se pretežno hrane sjemenkama (granivore) i sisavce te pčele medarice, posebice legla pčela. Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev fi pronil uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od jedne godine od stupanja na snagu ove Direktive*.