Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Fenpiroksimat

Suzbija pokretne razvojne oblike crvenih pauka i koprivine grinje. Jabuke tretirati od početka do konca cvatnje, a vinovu lozu od 2 - 3 lista do faze formiranih bobica. U hmelju prije početka cvatnje. LD50 6800. S.O. = III. Karenca: 35 dana jabuke i hmelj; 42 dana vinova loza.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 134098-61-6 CIPAC br. 695 2008/107/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u terc-butil (E)-alfa-(1,3-dimetil- 5-fenoksipirazol-4-ilmetilenamino- oksi)-p-toluat

Čistoća > 960 g/kg

Stupanje na snagu 01.05.2009

Prestanak uvrštenja 30.04.2019

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao akaricid. Sljedeće uporabe nisu dopuštene:

  • primjena u visokim kulturama sa velikim rizikom zanošenja kao što su npr. traktor sa zračnom mlaznicom i leđne odnosno ručne prskalice.

DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za fenpiroksimat, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 11. srpnja 2008. godine.


U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • sigurnost primjenitelja i radnika te osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava,
  • utjecaj na vodene organizme i člankonošce koji ne pripadaju ciljanoj skupini te osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Potrebno je zatražiti podnošenje informacija koje omogućuju procjenu:

  • rizika za vodene organizme od metabolita koji sadrži benzilnu skupinu,
  • rizik od biomagnifi kacije u vodenom prehrambenom lancu.

Mora se osigurati da podnositelj zahtjeva na čiji je zahtjev fenpiroksimat uvršten na Aneks I. Direktive 91/414/EEC dostavi takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive *.