Etilen

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Banarg GE Etilen GTG plin d.o.o. /

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS broj: 74-85-1 CIPAC broj: 839

Čistoća ≥ 90 %

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta bilja za upotrebu u zatvorenim prostorima i od strane profesionalnih korisnika.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obrаtiti posebnu pažnju nа:

usklađenost Etilena sa zahtijevanim specifikacijama, nezavisno o obliku u kojem se dostavlja korisniku;
zaštiti primjenjitelja, radnika i prisutnih lica.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.