Etefon

Pod utjecajem biljnog soka oslobađa etilen. Koristi se za ubrzavanje zriobe i lakšu berbu plodova višnje i za ujednačavanje zriobe plodova rajčice. Smije se rabiti samo jedanput u vegetaciji. Ne rabite ga prije kiše. Ne u alkalnoj vodi. pH vode treba podesiti na 6. Nakon berbe na tretiranoj površini ( pH ispod 6 ) nesmije se ništa sijati/saditi narednih mjesec dana. Na rajčici pri temperaturama iznad 30o može biti fitotoksičan. LD50 4229. S.O. = III. Jaka kiselina te treba zaštiti oči! Ne smije se kombinirati s drugim pripravcima. Karenca: 7 dana višnje i rajčica.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Ethrel SL Etefon Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 16672-87-0 CIPAC br. 373 2006/85/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2-kloretilfosfonska kiselina

Čistoća ≥910 g/kg (tehnički materijal - TC) Proizvodne nečistoće MEPHA (Mono 2-kloretil fosfonska kiselin

Stupanje na snagu 01.08.2007

Prestanak uvrštenja 30.06.2017

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao regulator rasta.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za etefon, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 14. srpnja 2006.