Dimoksistrobin

Sistemik. Djeluje preventivno i kurativno. Dolazi u pripravku u kombinaciji s boskalidom. LD50 = 700. Karenca 56 uljana repica, 35 suncokret.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Pictor DF Dimoksistrobin + Boskalid BASF /
BASF Chromos Agro d.d.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 149961-52-4 CIPAC br. 739 2006/75/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (E)-o-(2,5-dimetilfenoksimetil)-2-metoksiimino-N-metilfenilacetamid

Čistoća ≥ 980 g/kg

Stupanje na snagu 01.10.2006

Prestanak uvrštenja 30.09.2016

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid.
DIO B
Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstva za zaštitu bilja koje sadržava dimoksistrobin za uporabu u zaštićenom prostoru, potrebno je obratiti posebnu pozornost mjerilima iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i osigurati, da se svi potrebni podaci i informacije dostave prije odlučivanja o registraciji. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za dimoksistrobin, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 27. siječnja 2006.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda pri uporabi aktivne tvari na poljoprivrednim kulturama koje imaju slabu sposobnost upijanja, i/ili na područjima s osjetljivim (lakim) tlom ili nepovoljnim klimatskim uvjetima.
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenih organizama. Uvjeti uporabe trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Potrebno je zatražiti podnošenje:

  • dodatne procjene rizika za ptice i sisavce vezano uz primjenu sredstva,
  • sveobuhvatne procjene rizika vezane uz visok kronični rizik za ribe i učinkovitost mogućih mjera za smanjenje rizika, posebno uzimajući u obzir otjecanje i drenažu.

Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev dimoksistrobin uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive*.