Dimetoat

Uz sistemično, ima izraženo i kontaktno djelovanje, pa se rabi za suzbijanje insekata koji sišu ( lisne i štitaste uši, stjenice, tripsi i td.) i grizu ( maslinova mušica i moljac, trešnjina muha, šljivine osice, razne gusjenice, voćna muha, jabučni savijači i drugi ). Djeluje i na grinje. Ne u vrijeme cvatnje! LD50 oko 150. Prodire kroz neoštećenu kožu. S.O. = II ( preko 40 % d.t.); III = (1- 40 % d.t.). Calinogor - K arenca: 14 dana duhan, 21 koštičave i jezgričave voćke i kupusnjače, 35 agrumi, repe i žitarice, 42 masline. Jagode se smiju tretirati rano (21 dan) prije početka cvatnje ili nakon zadnje berbe.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 60-51-5 CIPAC br.: 59 2007/25/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u O,O-dimetil S-metilkarbamoilmetil ditiofosfat

Čistoća ≥ 950 g/kg Nečistoće: - ometoat: najviše do 2 g/kg - izodimetoat: najviše do 3 g/kg

Stupanje na snagu 01.10.2007

Prestanak uvrštenja 30.09.2017

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao insekticid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za dimetoat, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 24. studenog 2006.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu ptica, sisavaca, vodenih organizama i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini. Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone i smanjenje otjecanja i ispiranja u površinske vode,
  • obratiti posebnu pozornost na izloženost potrošača putem hrane,
  • obratiti posebnu pozornost na sigurnost primjenitelja i osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava.

Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih studija koje potvrđuju procjenu rizika za ptice, sisavce i člankonošce koji ne pripadaju ciljanoj skupini kao i toksikološku procjenu moguće prisutnosti metabolita u poljoprivrednim kulturama.
Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev dimetoat uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive*.