Ciram

Rabi se i za premazivanje rana nakon rezidbe i saniranja rana uzrokovanih gljivicama.(Pa). LD50 1400.O. = III. Pridržavati se uputa o primjeni.