Bifenoks

Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke jednogodišnje uskolisne korove. Upotreba u pšenici i ječmu. Dolazi u kombiniranom pripravku s mekopropom-P.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Exel D+ SC Mekoprop = MCPP, MCPP – P + Bifenoks Feinchemie Schweb. /
Danon d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 42576-02-3 CIPAC br 413 2008/66/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u metil 5-(2,4-diklorfenoksi)-2-nitrobenzoat

Stupanje na snagu 01.01.2009

Prestanak uvrštenja 31.12.2018

Posebne odredbe

DIO A Dopušten za uporabu samo kao herbicid. DIO B Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izviješća o ponovnoj ocjeni za bifenoks, a posebice dodaci I. i II, čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 14. ožujka 2008. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na: – sigurnost primjenitelja i osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava, – izloženost potrošača putem hrane ostacima bifenoksa u proizvodima životinjskog podrijetla i u sljedećim kulturama u plodoredu. Potrebno je zatražiti podnošenje: – podataka o ostacima bifenoksa i njegovog metabolita hidroksi bifenoks kiseline u hrani životinjskog podrijetla i podataka o ostacima bifenoksa u plodoredu, – podataka koje se odnose na dugotrajni rizik za sisavce biljojede zbog uporabe bifenoksa Mora se osigurati da podnositelj zahtjeva dostavi takve podatke Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive*.