Bentazon

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Djeluje isključivo preko zelenih (živih) biljnih dijelova. Ugrađuje se u klorofil i remeti proces fotosinteze. Zeleni dijelovi korova postepeno žute i nakon nekoliko dana potpuno osuše. Nekroza nastaje u neposrednoj zoni kontakta kapljice škropiva i površine lista. Translokacija djelatne tvari kroz biljku je minimalna, zbog čega svi biljni dijelovi moraju biti dobro poprskani škropivom. Viša relativna vlaga zraka i temperatura pojačavaju učinkovitost pripravka, ali istovremeno smanjuju tolerantnost istoga. Kukuruz i sirak su potpuno tolerantni na bentazon u svim feno fazama razvoja. Učinkovit na korove u fazama od 2 - 6 listova. Nakon prskanja ne smije padati kiša barem 6 sati. Ne prskati pri jakim rosama, zbog mogućnosti ispiranja. Može se primijeniti i u split aplikaciji u intervalu od 10 - 15 dana. Samonikli suncokret u vrijeme suzbijanja ne bi smio imati više od 4 lista. Za soju je potpuno selektivan ako se primjenjuje nakon prve troliske do pred cvatnju soje. U krumpiru se rabi po obavljenom zagrtanju kada je 10 - 15 cm visine na nikle korove. Ne u kombinaciji s folijarnim graminicidima! Proizvođač ga preporučuje i u luku u više odvojenih rokova primjene u smanjenim dozacijama tijekom vegetacije. U tlu se razgradi uz pomoć mikroorganizama nakon mjesec dana. Ne veže se na čestice tla. Brza razgradnja onemogućava njegovu akumulaciju u površinskim i podzemnim vodama. Slabo volatilan i neznatno opasan po susjedne osjetljive usjeve. Opasnost se povećava dodatkom okvašivača škropivu. Neznatne akutne toksičnosti za životinje. Prvi simptomi na tretiranim korovima vidljivi su nakon 2 - 7 dana od primjene. U slučaju propadanja usjeva na tretiranim površinama mogu se sijati: strne žitarice, soja i lucerna. Kod osjetljivijih sorti krumpira, soje i graha moguća prolazna pojava fitotoksičnih pjega na višim temperaturama. Sadržaj djelatne tvari se smanji za 50 % u roku 13 dana od primjene. LD50 500. S.O. = III. Karenca – 42 grah, grašak, lucerna i krumpir, 63 - soja, strne žitarice i silažni kukuruz, 56 - kukuruz.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 25057-89-0 CIPAC br. 366 2010/77/EU

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3-izopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin 4-(3H)-on-2,2-dioksid

Čistoća 960 g/kg

Stupanje na snagu 01.08.2001

Prestanak uvrštenja 31.12.2015

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Pri odlučivanju u skladu s propisom o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda. Završno izvješće o ponovnoj ocjeni Stalnog odbora za biljno zdravstvo od 13. srpnja 2000.