Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Bakarni hidroksid

Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, maslinarstvu i povrćarstvu.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 20427-59-2 CIPAC br. 44.305

Kemijski naziv prema IUPAC-u Bakar (2) hidroksid

Čistoća ≥ 573 g/kg

Stupanje na snagu 01.12.2009

Prestanak uvrštenja 30.11.2016

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao baktericid i fungicid.
DIO B
Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju bakar za druge uporabe osim na rajčicama u staklenicima, potrebno je obratiti posebnu pozornost mjerilima iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za bakarne spojeve, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 23. siječnja 2009. godine.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • specifi kaciju tehničke aktivne tvari proizvedene za tržište koja mora biti potvrđena i potkrijepljena odgovarajućim analitičkim podacima. Pokusni materijal koji je korišten u dokumentaciji o toksičnosti treba usporediti i provjeriti prema specifi kaciji tehničke aktivne tvari,
  • sigurnost primjenitelja i radnika i osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava, prema potrebi,
  • zaštitu vode i organizama koji ne pripadaju ciljanoj skupini. Vezano uz navedene rizike, prema potrebi se trebaju primijeniti mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone,
  • količinu primjenjene aktivne tvari i osigurati da su dopuštene količine, navedene u obliku pojedinačne doze i broja primjena, najmanje potrebne za postizanje željenog učinka.

Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih informacija za procjenu:

  • rizika od izloženosti udisanjem,
  • rizika za organizme koji ne pripadaju ciljanoj skupini, tlo i vodu.

Mora se osigurati da podnositelj zahtjeva na čiji su zahtjev bakarni spojevi uvršteni na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostavi takve informacije Komisiji najkasnije do 30. studenog 2011. godine*.