Amidosulfuron

Amidosulfuron je selektivna sistemična djelatna tvar namjenjena za suzbijanje jednogodišnjih i manjeg broja višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici i ozimom i jarom ječmu. Korovna biljka ga apsorbira putem lista, a neznatnim dijelom i preko tla. Učinak na korove vidljiv je nakon 3 do 5 tjedana od primjene. Uporaba: od tri lista do pojave drugog koljenca pšenice i ječma. Za suzbijanje Galium spp. može se primijeniti i u klasanju. Može se rabiti u zobi i na niskim temperaturama (od + 5 0C). Rabi se i za suzbijanje korova na travnjacima, pašnjacima i golf igralištima. Umjereno perzistentan, ograničava samo sjetvu postrnih usjeva. Nakon prskanja dovoljan je jedan sat bez padalina da se u potpunosti usvoji. Nakon usvajanja zaustavlja se rast korova, a nakon 7-14 dana pojavljuju se crvenkasto-plavo-ljubičaste mrlje prvi znak letalnih promjena u biljci. Vrlo dobro ga podnose sve vrste žitarica: ozima i jara pšenica, ozimi i jari ječam, ozima raž i pšeno-raž. Ograničenja za na Sekatora OD: u slučaju propadanja usjeva nakon 15 dana od prskanja mogu se sijati jare žitarice, a 30 kukuruz, uz prethodno oranje. Uljana repica se može sijati tek nakon 4 mjeseca. Šećerna repa, lucerna, špinat i suncokret smiju se sijati tek nakon 1 godine od primjene. Hussar se može rabiti jedanputa u godini dana. U slučaju propadanja usjeva, može se sijati jara pšenica ili jari ječam 15 dana od tretmana. Postoji mogućnost i sjetve kukuruza 30 dana od tretiranja. Uljana repica, šećerna repa, špinat, rajčica i suncokret se mogu sijati nakon godine dana od primjene Hussara. Nije namjenjen primjeni u postrnim žitaricama. Nakon primjene ovih pripravaka nije dozvoljena sjetva postrnih kultura.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 120923-37-7 CIPAC br. 515 2008/40/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-1-(N-metil-N-metilsulfonilaminosulfonil) urea ili 1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-mesil(metil)sulfamoilurea

Čistoća ≥ 970 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2009

Prestanak uvrštenja 31.12.2018

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju amidosulfuron za druge uporabe osim na livadama i pašnjacima, potrebno je obratiti posebnu pozornost mjerilima iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za amidosulfuron, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 22. siječnja 2008. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • zaštitu podzemnih voda s obzirom na mogućnost onečišćenja podzemnih voda produktima razgradnje ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima,
  • zaštitu vodenog bilja. Vezano uz navedene rizike, prema potrebi se trebaju primijeniti mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone.