2-fenilfenol

Fungicid za suzbijanje bolesti na plodovima agruma nakon berbe.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Citrocil EC Imazalil + 2-fenilfenol Productos citrosol S.A. /
Productos citrosol S.A.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj: 246 CAS broj: 90-43-7

Stupanje na snagu 17.09.2015

Prestanak uvrštenja 31.12.2020