2-fenilfenol

Fungicid za suzbijanje bolesti na plodovima agruma nakon berbe.

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Citrocil EC 7,50%
(Imazalil) 10,00%
(2-fenilfenol)
Productos citrosol S.A. /
Productos citrosol S.A.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj: 246 CAS broj: 90-43-7

Stupanje na snagu 17.09.2015

Prestanak uvrštenja 31.12.2020