Väderstad "Tempo V12" obezbeđuje preciznu i sigurnu setvu

Ova mašina izuzetno dobro kopira teren, otvara i zatvara brazde. Njom obrađuju černozem, tip zemljišta koji, bez obzira na visok sadržaj humusa, nije jednostavan, posebno za direktnu setvu.

Prethodni video

Sljedeći video


Autor

Aleksandar Radetić

Snimatelj i ljubitelj digitalnih medija.


Partner

Väderstad d.o.o

Bikovački put 11, 24000 Subotica, Srbija
e-mail: tamas.rakk@vaderstad.com web: https://www.vaderstad.com/rs/