Stručni savjeti za pripremu sjetve ozimih žitarica

Pred ratarima je novi ciklus uzgoja ozimih ratarskih kultura, pivarskog i stočnog ječma, pšenice, zobi, a njihovu sjetvu potrebno je planirati nakon žetve ranijih hibrida kukuruza.

Prethodni video

Sljedeći video


Partner