Hardi Navigator 3000L 18 metara

Željko Findri prezentirao je tehničke mogućnosti vučene prskalice danskog proizvođača Hardi. Model Navigator zapremnine 3000 litara radnog zahvata 18 metara predstavio se publici na demo polju uz čepinsku zračnu luku

Prethodni video

Sljedeći video


Partner

Findri d.o.o.

Zagrebačka 76a, 10360 Sesvete, Hrvatska
tel: +385 1 2012 851, e-mail: [email protected] web: http://www.findri.hr