• Proizvodnja mlijeka
  • 09.02.2019. 18:00

Kako broj dnevne muže utječe na mliječnost

U pravilnoj muži, smatra se da je potrebno da muzač napravi 150-200 puta stisaka šake. Proces nastanka mlijeka u vimenu krava nije nimalo jednostavan proces, oko 500 litara krvi je potrebno procirkulirati kroz vime da bi nastala 1l mlijeka.

Foto: Bigstockphoto/LightField Studios
  • 547
  • 130
  • 0

Muža je najvažnija pojedinačna aktivnost na farmi muznih krava, koja u higijenskom smislu ima za cilj smanjiti na minimum mikrobiološku, kemijsku i fizičku kontaminaciju mlijeka. U pogledu utrošenog vremena muža oduzima više vremena nego bilo koji drugi rad na farmi. U pravilnoj muži, smatra se da je potrebno da muzač (ručna muža), napravi 150-200 puta stisaka šake. Niti proces nastanka mlijeka u vimenu krava nije nimalo jednostavan proces, oko 500 litara krvi je potrebno procirkulirati kroz vime da bi nastala jedna litra mlijeka. Sve mjere i radnje se na kraju svedu na rezultat ekonomičnosti proizvodnje, iz tog kuta gledajući postavlja se pitanje, može li broj muža na dan utjecati na veću ili manju mliječnost krava.

Optimalna muža svakih 12 sati

Stvaranje mlijeka počinje odmah nakon zadnje muže, u ovom stalnom procesu svaki dan se stvaraju nove količine mlijeka u alveolama vimena. Njihovim punjenjem se stvara tlak, i ako ne dođe do procesa mužnje, ili do sisanja teleta, smanjuje se daljnje stvaranje mlijeka. Da ne bi došlo do smanjenja mliječnosti, čestim stimuliranjem vimena, to jest, redovnom mužom potiče se i rad hipofize koja luči hormon oksitocin koji putem krvi dolazi u vime gdje uzrokuje stiskanje alveola i time istiskivanje mlijeka. Nema ustaljene formule po kojoj je određen broj i vrijeme dnevnih muža.

Zašto je mlijeko bijelo - jeste li se ikad zapitali!?

Za koliko vremena, kada i koliko će se stvoriti mlijeka u vimenu od zadnje muže ovisi o brzini probavljivosti ili razgradnji hrane koju krava jede, izbalansiranosti obroka, fazi laktacije, zdravstvenom stanju, starosti, kondiciji i vanjskim mikroklimatskim uvjetima. Ni u kojem slučaju ne bi trebalo prakticirati jednu dnevnu mužu, dvije muže u razmaku od 12 sati su optimalni uvjeti za nastanak novih količina mlijeka, dok više od dvije muže dnevno idu u skladu s mliječnosti krava, naročito kod onih visoko miliječnih krava s dnevnim prosjekom preko 40 litara mlijeka.

Trokratna muža povećava mliječnost

Broj mužnji treba biti u skladu s muznosti krava, prosjekom proizvodnje mlijeka, i faze laktacije. Farmer, bilo da se radi o strojnoj ili ručnoj muži, prilagođava broj dnevnih muža količinama mlijeka prateći fazu laktacije i potencijalnu mliječnost ovisno od pasmine krave. Prema dosadašnjim zabilježenim iskustvima, analizama i istraživanjima trokratna dnevna muža kod visokomliječnih krava povećava ukupnu dnevnu količinu mlijeka i do 25 % u odnosu prema dvokratnoj muži.

Konstantno stimuliranje vimena i redovne muže olakšavaju i potiču istiskanje mlijeka iz alveola u kojima se mlijeko stvara. Prekid muže i neredovna muža povećava tlak u alveolama, te smanjuje ukupnu mliječnost krava. Također broj muža prati i razmak između dvije muže, poželjno je da se isti vremenski interval između muža prakticira u kontinuitetu. Kod dvokratne muže svaki razmak preko 12 sati između večernje i jutarnje muže smanjuje količinu izmuzenog mlijeka do 1,8%, a masti za 0,2—0,9%. Svaki interval ispod 12 sati razmaka između dvokratne muže smanjuje količinu izmuzenog mlijeka i do 3,9%.

Izmusti sve količine mlijeka

Nekoliko je bitnih faktora na koje svaki farmer treba obratiti pažnju prilikom muže. Pored besprijekorne higijene opreme za mužu, ruku i prostora potrebno je osigurati da se izmuzu sve količine mlijeka iz vimena. Je li u pitanju ručna ili strojna muža, mužu prilagoditi potrebama i u skladu s mliječnosti, uvijek na vrijeme obavljati mužu, ne raditi prekide prilikom procesa muže, osigurati mir u izmuzištu bez rada mehanizacije i prije svega obaviti masažu vimena kako bi došlo do stimulacije izlučivanja mlijeka. Sve nabrojano u konačnici se vidi podvlačenjem ekonomskih pokazatelja i rezultatima proizvodnje.


Tagovi

Mlijeko Proizvodnja mlijeka Mužnja krava Masaža vimena Stvaranje mlijeka Povećanje mliječnosti


Autor

Adi Pašalić

Adi Pašalić

Adi je magistar Poljoprivredno - prehrambenog fakulteta u Sarajevu sa specijalizacijom na odsjeku Tehnologija uzgoja životinja. Autor je dva samostalna razvojna projekta i jednog istraživačkog rada iz područja mljekarstva. Najviše ga zanimaju teme iz područja uzgojno selekcijskog rada i farmerskog poslovanja.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi