• DZS
  • 30.04.2020. 13:30

2019. smo zaključili s većim brojem peradi, ovaca, koza, ali i goveda

Državni zavod za statistiku objavio je podatke o ukupnom broju stoke i peradi u Hrvatskoj u 2019. godini

Foto: JumpStory
  • 523
  • 32
  • 0

Državni zavod za statistiku objavio je podatke o ukupnom broju stoke i peradi u Hrvatskoj u 2019. godini. Iz podataka je vidljivo kako se ukupan broj goveda u odnosu na godinu ranije povećao za 6.114 grla. Najveći rast zabilježen je u kategoriji junica (goveda od 1 do 2 godine), i to za 7.763 grla, dok je broj muznih krava u 2019. godini pao za 5.826 grla.

Tablica 1. Broj goveda

 

2018.

2019.

Goveda - ukupno

414.125

420.239

Mlada goveda do 1 godine, telad za klanje

19.412

19.179

Mlada goveda do 1 godine, ženska

61.890

62.449

Mlada goveda do 1 godine, muška

73.209

69.956

Goveda od 1 do 2 godine, junice

42.061

49.824

Goveda od 1 do 2 godine, junice za klanje

7.711

8.688

Goveda od 1 do 2 godine, muška

45.689

48.177

Goveda starija od 2 godine, junice

13.907

14.368

Goveda starija od 2 godine, junice za klanje

985

1.104

Goveda starija od 2 godine, muzne krave

135.851

130.025

Goveda starija od 2 godine, ostale krave

9.503

11.867

Goveda starija od 2 godine, muška

3.907

4.602

Što se ukupnog broja svinja tiče, Državni zavod za statistiku objavio je kako je došlo do njihovog blagog pada, s 1.049.123 na 1.022.350 grla u 2019. godini. Najviše je došlo do pada broja svinja od 20 do 50 kilograma, za preko 50 tisuća grla. Pao je i broj onih od 50 do 80 kilograma za 15.755 grla. Rast bilježe svinje za tov od 80 do 110, kao i one preko 110 kilograma. Broj krmača i suprasnih krmača nije se značajno mijenjao, no zato je došlo do porasta broja nerastova za 588 grla.

Pao broj zaklanih svinja i peradi u klaonicama

Tablica 2. Broj svinja

 

2018.

2019.

Svinje - ukupno

1.049.123

1.022.350

Odojci do 20 kg

273.922

265.222

Svinje od 20 do 50 kg

228.416

178.345

Svinje za tov (uključujući izlučene za rasplod), 50-80 kg

150.130

134.375

Svinje za tov (uključujući izlučene za rasplod), 80-110 kg

113.636

148.228

Svinje za tov (uključujući izlučene za rasplod), >110 kg

158.851

168.658

Svinje za rasplod (>50 kg), nazimice

14.790

14.918

Svinje za rasplod (>50 kg), suprasne nazimice

7.599

10.538

Svinje za rasplod (>50 kg), krmače

67.728

66.309

Svinje za rasplod (>50 kg), suprasne krmače

31.379

32.497

Svinje za rasplod (>50 kg), nerasti

2.672

3.260

Kod ovaca je obrnuta situacija, došlo je do blagog rasta njihovog ukupnog broja za gotovo 21 tisuću grla. Rastao je broj u svim kategorijama, janjad i mlade ovce do 1 godine, janjene i prvi put pripuštene muzne ovce te ostale ovce, jedino je došlo do pada broja u kategoriji ostalih ovaca (ovnovi i jalove ovce), za 18.299 grla.

Program potpore uzgojnim udruženjima u stočarstvu

Tablica 3. Broj ovaca

 

2018.

2019.

Ovce - ukupno

636.294

657.197

Janjad i mlade ovce do 1 godine

110.499

128.710

Janjene i prvi put pripuštene ovce, muzne

97.577

107.357

Janjene i prvi put pripuštene ovce, ostale

368.329

379.540

Ostale ovce (ovnovi, jalove ovce)

59.889

41.590

Kod koza je slična situacija, DZS objavljuje podatke o blagom rastu ukupnog broja, ponajviše jaradi i mladih koza do 1 godine. Broj jarenih koza pao je za 848 grla, dok je broj onih koje su pripuštene prvi put porastao za 381 grlo.

Tablica 4. Broj koza

 

2018.

2019.

Koze - ukupno

80.064

81.540

Jarad i mlade koze do 1 godine

11.967

13.542

Koze, već jarene

53.433

52.585

Koze, pripuštene prvi put

9.715

10.096

Ostale koze (jarci, jalove koze)

4.949

5.317

Kod peradi je došlo do rasta njihovog ukupnog broja za visokih 1.333.886 komada, najviše u kategoriji tovljenih pilića (brojlera). Broj kokoši i gusaka nije se značajnije mijenjao, te je njihova razina ostala približna onoj u 2018. godini. Zabilježen je pad broja pilenki i pijetlova za 80.432 grla, a smanjio se i broj pataka za 3.489 grla.

Tablica 5. Broj peradi

 

2018.

2019.

Perad - ukupno

11.412.805

12.746.691

Tovljeni pilići (brojleri)

7.525.122

8.895.498

Kokoši

2.796.254

2.786.363

Ostale kokoši (pilenke i pijetlovi)

560.164

479.732

Pure

442.028

511.289

Guske

16.089

16.533

Patke

55.603

52.114

Ostala perad

17.545

5.162


Tagovi

DZS Broj stoke Broj peradi Broj goveda Broj svinja 2018 2019


Autorica

Karolina Rastija

Više [+]

Magistra agroekonomike s iskustvom u poljoprivredi. Svoje znanje i savjete dijeli i s čitateljima Agrokluba.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Mislim da sam našla uzrok svog imuniteta na koronu 😅 (1997. godina, malo selo i klanje kokoša).