Krizantema

Sinonim: - | Engleski naziv: Oxeye | Latinski naziv: Chrysanthemum

Krizantema

-

Za pregled svih sredstava zaštite bilja za biljnu vrstu Krizantema.

Krizantema @ KLUB

Nedjelja je, ali nije bila neradna...