Grahorica jara

Sinonim: - | Engleski naziv: Common vetch | Latinski naziv: Vicia sativa L.

Grahorica jara

Grahorica jara sije se vrlo rano u proljeće (prva polovica ožujka) kako bi pravodobno klijala i nikla te imala dovoljno vremena da razvije vegetativu masu za raniju košnju.

Obrada tla za jaru grahoricu obavlja se prema sustavu obrade tla za jare kulture. Osnovna obrada tla obavlja se u jesen, kako bi tlo preko zime promrzlo i bilo bolje strukture za pripremu u proljeće. Uz jesensko oranje treba obaviti osnovnu gnojidbu i gnojiva zaorati. 

Izvor: Prof.dr.sc. M. Gagro; Industrijsko i krmno bilje; Zagreb, 1998.

Grahorica jara - Sorte

ukupno: 2, aktivno: 0, neaktivno: 2

EBENA

OVČEPOLSKA