• Komasacija zemljišta
  • 16.10.2015. 14:45

Komasacija je preduvjet retabilnosti proizvodnje!

Nizozemska je upravo zahvaljujući komasaciji jedan od najvećih proizvođača hrane u svijetu.

Foto: pixabay.com
  • 472
  • 76
  • 0

Agencija za poljoprivredno zemljište organizirala je u srijedu veliki međunarodni stručni skup o komasaciji. Skup je okupio više od 200 načelnika, gradonačelnika i župana iz cijele Hrvatske.

Na skupu su domaći i međunarodni stručnjaci govorili o postupcima provođenja komasacije, zašto je važno okrupniti poljoprivredno zemljište, koji su financijski učinci komasiranog zemljišta, koja je uloga jedinica lokalne samouprave u provođenju postupka komasacije, kako dobiti sredstva iz Programa ruralnog razvoja za provođenje komasacije.

Mali posjedi ne pružaju potporu konkurentnosti

U Republici Hrvatskoj prevladavaju mali i usitnjeni posjedi poljoprivrednog zemljišta, koji ne pružaju zadovoljavajuće uvjete za uspješnu i rentabilnu poljoprivrednu proizvodnju, zbog toga je Sabor izglasao Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta. Posljednji Zakon o komasaciji donesen je davne 1987. godine. Do 1991. godine je prema podacima Državne geodetske uprave komasirano oko 822.704 ha poljoprivrednog zemljišta, na području 11 jedinica područne (regionalne) samouprave.

Osnova za profesionalizaciju poljoprivrede

U pripremi projekti za komasaciju u 4 županije!

"Komasacija nije uzurpacija nečijeg prava nego stvaranje osnovice za profesionalizacije poljoprivrede. Pametnim pristupom u pripremi i provođenju komasacija doprinosi se očuvanju poljoprivrednog i ruralnog prostora gdje se provodi", naglasio je Ivo Grgić sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta u svojem izlaganju.

Komasacija se provodi na temelju višegodišnjih programa koje donosi Hrvatski sabor za razdoblje od pet godina i godišnjih programa, koje donosi Vlada Republike Hrvatske. Programima se utvrđuju u prvome redu područja na kojima će se provoditi komasacija, izvori financiranja te rokovi za provedbu Programa.

Komasacija može obuhvatiti i više katastarskih općina

Programe izrađuje Agencija za poljoprivredno zemljište na temelju stručnih analiza o provedbi postupka komasacije. U skladu s Programima, Agencija izrađuje idejne projekte komasacije za pojedinu katastarsku općinu. Komasacija se provodi tako da svaki sudionik komasacije dobije što više zaokruženo zemljište u što prikladnijem obliku za iskorištavanje i s osiguranim pristupom.

Komasacija obuhvaća poljoprivredno zemljište jedne katastarske općine. Ako to zahtijevaju gospodarski ili drugi opravdani razlozi, komasacija može obuhvatiti poljoprivredno zemljište u više katastarskih općina, odnosno njihovih dijelova. U postupku komasacije osigurava se zemljište za opće potrebe i zajedničke potrebe naselja, odnosno sudionika komasacije.

Nizozemska vodeća u poljoprivredi zahvaljujući komasaciji

U postupku komasacije u svim radnjama u vezi s komasacijom ne plaćaju se pristojbe. Sredstva potrebna za izvršenje komasacije osiguravaju se u državnome proračunu Republike Hrvatske, proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz sredstava fondova Europske unije (Program ruralnog razvoja), sredstava donacija te drugih sredstava zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba.

Iskustva u provođenju komasacije u Nizozemskoj iznio je Christiaan Lemmen iz nizozemskog katastra. Nizozemska je upravo zahvaljujući komasaciji jedan od najvećih proizvođača hrane u svijetu. Komasaciju morate provesti zbog svoje djece, upozorio je Lemmen. O provođenju komasacije u Njemačkoj govorio je Romuald Bittl iz njemačke BVVG (Agencija nadležna za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem za područje Njemačke).

Foto: pixabay.com


Tagovi

Komasacija zemljišta Zakon o komasaciji Profesionalizacija poljoprivrede Financijski učinci JLS Izvor financiranja Katastarska općina Agencija za zemljište Državni proračun Christiaan Lemmen Romuald Bittl


Autorica

Ivana Nađ

Više [+]

Ivana je urednica na Agroklub portalu. "Vaša uvjerenja ne čine vas boljom osobom. Djelovanje čini."