• Poljoprivredna inspekcija
  • 12.08.2017. 18:00

Inspektori podnijeli 40 optužnih prijedloga

Tijekom 2016. godine 65 poljoprivrednih inspektora, provelo je 1.318 inspekcijskih nadzora, donijeli su 127 upravnih mjera i podnijeli 40 optužnih prijedloga.

Foto: Bigstockphoto/Wavebreak Media Ltd
  • 2.822
  • 175
  • 0

Temeljem podataka Ministarstva poljoprivrede prošle su godine poljoprivredni inspektori na gospodarstvima proveli 1.318 inspekcijskih nadzora, donijeli 127 upravnih mjera i podnijeli 40 optužnih prijedloga.

Poljoprivredni inspektori su nadzirali i pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja kod 117 proizvođača, a u slučajevima kada nadzirani subjekti nisu udovoljavali uvjetima koje moraju ispunjavati, poljoprivredni inspektori su donijeli 26 upravnih mjera i podnijeli tri optužna prijedloga za prekršitelje. Ako računamo radne dane, ispostavlja se da se u prosjeku svakoga dana obavi pet nadzora. Velika je stopa prekršitelja, naime kod gotovo 11% proizvođača u nadzoru utvrđene su određene nepravilnosti.

Kada je riječ o pravilnoj primjeni pesticida stopa nepravilnosti je još veća, možemo reći zabrinjavajuća. Gotovo četvrtina proizvođača (točnije 24%) nije zadovoljilo regulatorne zahtjeve.

65 poljoprivrednih inspektora, 127 upravnih mjera i 40 optužnih prijedloga

Tijekom 2016. godine 65 poljoprivrednih inspektora obavljalo je nadzore u području pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja.

Poljoprivredna inspekcija, unutar koje djeluje i inspekcija za kakvoću hrane, provodi nadzor nad primjenom devet zakona i nad primjenom dijela odredbi triju zakona i propisa donesenih na temelju njih, kojima je uređen najveći dio poljoprivrede izuzev stočarstva i vinarstva. Inspekcijski nadzor obavljaju poljoprivredni inspektori Odjela-područnih jedinica poljoprivredne inspekcije Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split na području županija koje pokrivaju njihove područne jedinice.

Poljoprivredni inspektori s mjestom rada u sjedištu Ministarstva te inspektori nadležni za nadzor kakvoće hrane, hrane za životinje i tržišnih standarda kvalitete poljoprivrednih proizvoda obavljaju nadzor na području cijele Republike Hrvatske.

Protiv rješenja inspektora, kada je to određeno posebnim zakonom, može se izjaviti žalba Ministarstvu, odnosno Povjerenstvu za žalbe.

Foto: Bigstockphoto/Wavebreak Media Ltd


Tagovi

Poljoprivredni inspektori Poljoprivredna gospodarstva Poljoprivredne inspekcije Upravne mjere Optužni prijedlozi


Autorica

Dorijana Košta

Dorijana Košta

Dorijana je Puljanka nastanjena u Osijeku gdje završava Kulturalni menadžment. Najdraži citat joj je "Nebo je žuto, a sunce je blu".

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi