Yara gnojiva u ratarskim kulturama

Samo uravnotežena kombinacija hranjivih tvari, primijenjenih u pravo vrijeme, omogućava maksimalne prinose i najbolju kakvoću uroda.  No, kako se odlučiti što i kada primijeniti? Koja gnojiva odabrati?

Yara ima sve potrebno za uspješnu žetvu. Kombinirajući agronomske vještine, svjetska iskustva i lokalnu primjenu, stvorili smo kompletan asortiman gnojiva za postizanje najboljeg rezultata gnojidbe - od osnovne gnojidbe do folijarne primjene. Pet brandova Yara obuhvaća cjelokupnu ponudu Yara gnojiva u Svijetu. 

U jesenskom periodu osobito je važno osigurati usjevima pravilnu ishranu kako bi osigurali sigurnu, obilnu i kvalitetnu žetvu. Yara nudi široku paletu kvalitetnih NPK granuliranih gnojiva YaraMilaTM.

Yara granulirana gnojiva za ratarske usjeve i primjenu u jesen


YaraMila NPK gnojiva odlikuje izrazita djelotvornost. Osim što je repromaterijal, upotrijebljen za proizvodnju naših gnojiva visoke kvalitete (bez štetnih primjesa), a proces proizvodnje suvremen, granule YaraMilaTM mineralnih gnojiva odmah se otapaju u dodiru s vlagom iz tla. 

Usjevi se hranjivim elementima opskrbljuju trenutno. Brzo otapanje i oslobađanje hranjivih elemenata omogućava učinkovitu primjenu gnojiva YaraMilaTM  neposredno u pripremi tla za sjetvu i sadnju (kao starter) i djelotvorno prihranjivanje usjeva. 

Usjevi u kojima su upotrijebljena gnojiva YaraMilaTM  znatno su otporniji na nepovoljnije uvjete uzgoja, bolesti i štetnike. Otpornost na stresne situacije omogućava bolju iskorištenost vode, a štete od nepovoljnog vodnog režima u tlu su manje. Sve te prednosti jamče sigurniju proizvodnju, tj. veći prinos i bolju kvalitetu uroda, te omogućuju da više zaradite. 
Sastav naših proizvoda daje biljkama makroelemente N,P,K, mezoelemente Mg, S i posebno važne mikroelemente B, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo itd. Mikrohranjiva je sve manje u tlima zbog intenzivne poljoprivrede.

  • sve granule YaraMilaTM  gnojiva istog su sastava, nemaju nosača-punilo jer se proizvode jedinstvenim procesom kemijskih reakcija
  • sadržavaju vrlo pristupačne i vodotopive forme svih elemenata
  • forme fosfora u granuli su najpristupačnije na tržištu. Fosfor je sadržan u više različitih oblika  i iskoristiv u različitim pH uvjetima. Sadržaj primijenjenog fosfora je dostupan biljkama kroz duži period, a time su YaraMila gnojiva siguran izvor najvažnijeg elemenata za rane faze razvoja i rasta
  • plasiranjem granula u blizini sjemena, usijavanjem u sjetvi, postižemo visoku iskorištenost fosfora u fazi ukorjenjivanja i tijekom intenzivnog rasta.
  • sadržaj dušika je približno 50% nitratni:50%  amonijski te omogućava trenutnu ishranu biljaka nitratnim dušikom, a amonijski djeluje nakon nekoliko tjedana i nastavlja opskrbljivati biljke dušikom.
  • sva YaraMilaTM  gnojiva sadržavaju sumpor, što u ratarstvu i uzgoju industrijskog bilja omogućava veće prinose i postizanje vrlo kvalitetnih proizvoda. Posebno obratite pozornost na ishranu sumporom i sve veće nedostatke uslijed kojih se smanjuju prinosi i kvaliteta pšenice i ostalih strnjina, uljane repice, drugih uljarica, kukuruza, krmnih biljaka. 
  • YaraMilaTM  gnojiva primjenjuju se u manjoj količini nego drugi proizvodi, a prosječno se u ratarstvu upotrebljava 200-400 kg/ ha, te na povrću, voću i drugim intenzivnim usjevima 300-800 kg/ha
  • YaraMila gnojiva se mogu koristiti razbacivanjem po cijeloj površini, a također i usijavanjem u red-vrstu tokom sjetve jer granule neće oštetiti klicu.

Nedostatak hranjivih elemenata i nepravilna ishrana usjeva sprječavaju pravilan rast i razvoj, biljke su manje, a prinos i kvaliteta uroda su niži. Zato je iznimno važno da se biljkama osiguraju hranjivi elementi, stalno i u pravilnom odnosu, pomoću YaraMilaTM  kompleksnih gnojiva.

Pogledajte YaraMilaTM proizvode

foto: Yara