Kako spriječiti klijanje konzumnog krumpira?

Zbog novih regulativa u Europskoj uniji proizvođači krumpira našli su se na prekretnici i u situaciji da moraju prihvatiti novu tehnologiju u uzgoju krumpira koja im gara...

Više [+]

Kako zaštititi jabuke od najopasnijeg štetnika, jabučnog savijača?

Jabučni savijač (Cydia pomonella) najopasniji je štetnik u nasadima jabuke. Zbog klimatskih promjena napadi u nasadima jabuke su sve češći i intenzivniji (može napraviti...

Više [+]

Koje je najbolje rješenje protiv plamenjače u krumpiru i rajčici?

PROXANIL 450 SC sadrži jedinstvenu kombinaciju aktivnih tvari na tržištu, odličnog preventivnog, kurativog i anti-sporulativnog djelovanja koju daje kombinacija aktivnih...

Više [+]

Znate li kako učinkovito suzbiti travne korove?

SELECT SUPER je selektivni post-em (nakon nicanja) herbicid protiv jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova. Najkvalitetniji graminicid na tržištu, ne pokazuje rezis...

Više [+]

Nagradite svoje usjeve najefikasnijim biostimulatorima na tržištu

Kroz cijeli svoj životni vijek biljke prolaze određene kritične točke rasta i razvoja – ukorjenjavanje, izlazak iz zimskog mirovanja, cvatnja i oplodnja, akumuliranje suh...

Više [+]

Kako osigurati kompletnu zaštitu protiv širokolisnih korova u žitaricama?

XANADU je novi jedinstveni herbicid tvrtke UPL protiv širokolisnih korova u žitaricama (meka i tvrda pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž) na hrvatskom tržištu. Sastav i dj...

Više [+]