Iskoristite snagu PETRO ekoloških gnojiva u proljetnoj sjetvi!

PETRO linija ekoloških peletiranih gnojiva sve više je prepoznata kod ekoloških proizvođača zbog mnogo svojih kvalitetnih odlika. Jedna od njih je produženo vrijeme otpuštanja. Posjeduju tri različite mineralizacije za postupno oslobađanje hranjivih tvari čime se vrijeme otpuštanja produžuje na 29 tjedana, što čini PETRO LINE gnojiva jednima od onih sa najduljim vremenom otpuštanja na tržištu.

Grafički prikaz: 3 različite mineralizacije, postotak učinkovitosti postupnog otpuštanja hranjivih tvari tijekom 29 tjedana

Gnojiva „PETRO” linije sadrže:

  • Organsku tvar visoke kvalitete
  • RyZea tehnologiju proizvodnje
  • Huminske tvari
  • Odabrane mikroorganizme karakterizirane aktivnostima poticanja rasta biljaka
  • Prirodno bogatstvo mikroelemenata

Što je RYZEA?

RyZea je inovativna tehnologija proizvodnje koja u gnojiva prenosi energiju aktivacije biljaka iz tri alge (Aschophyllum nodosum, Fucus spp. I Laminaria spp.) Sastoji se od biljnih ekstrakata, koji su vrlo bogati fitohormonima i antistresnim tvarima što osigurava maksimalan biostimulacijski učinak. Također, stimulira se metabolizam biljaka kroz prirodne fito-promotore (npr. auksini, gibbe-rellini, citokinini) i hormonski slične molekule (slobodne aminokiseline) što utječe na pobiljšanje osjetljivih fizioloških procesa poput rizogeneze, cvjetanja, lignifikacija tkiva i diferencijacija reproduktivnih pupoljaka.

Koristi RYZEA-a

  • pospješuje transport hranjivih tvari
  • poboljšava metabolizam i rast biljke
  • izvor je energije za biljku
  • pospješuje otpornost biljke na organske i okolinske stresne čimbenike

Inovativni proces proizvodnje u kombinaciji sa korištenjem najkvalitetnijih sirovina omogućio je veću efikasnost uz smanjenje doziranja i NPK formulacije,te povećanje udjela organske tvari.

Korištenjem gnojiva PETRO linije poboljšava se sastav i kvaliteta tla, te osiguravaju najkvalitetnije hranjive tvari koje su biljci prijeko potrebne za pravilan rast i razvoj!

Proizvodi "PETRO" linije su:

U suradnji sa stručnim timom agronoma Agriges tvrtke, čiji smo distributeri, izradili smo i cjelogodišnje planove gnojidbe za većinu kultura koje možete provjeriti OVDJE.

Ukoliko se uzima cjelogodišnji plan odjednom (osnovna i folijarna gnojidba) odobravamo popust na sve sastavne proizvode koje plan sadrži!

Za više informacija kontaktirajte nas na +385 91 790 8908 ili info@stercoratio.hr, www.stercoratio.hr

foto: Depositphotos/fotovincek, Agriges/Stercoratio