NEEMAZAL® TS sadrži aktivne supstance iz semena drveta tropskog neema. Aktivni sastojci neem drveta poznati su i koriste se u Indiji vekovima i patentirani su u NEEMAZAL® TS. Koristi se za ekološki prihvatljivo suzbijanje štetočina. #mojepovrće