Prve Vaderstad Tempo sijačice za proljetnu sjetvu 2021. su počele pristizati. Jeste li vi iskoristili vansezonski popust za narudžbu svoje nove Tempo sijačice? Još stignete... Više na https://bit.ly/32V6SGx