De Heus nastavlja kontinuiranu proizvodnju i snabdevanje

Poslednjih dana izuzetno snažno osećamo koliko su važni saradnja, uzajamna briga i poštovanje. Takođe znamo koliko odgovornosti je na nama kao važnom učesniku lanca ishrane - proizvođaču hrane za životinje. Konstantno pratimo epidemiološku situaciju i preduzimamo odgovarajuće postupke kako bismo osigurali kontinuitet proizvodnje, a sa našim prevoznicima i distributerima snabdevanja vaših farmi i objekata za prodaju hrane za životinje.

Poštujući propisane mere, u De Heus-u kao društveno odgovornoj kompaniji, preduzete su sve mere kako bi se sačuvala bezbednost i zdravlje zaposlenih, ali i naših klijenata i njihovih porodica. U tom smislu, naši specijalista ishrane i prodajni savetnici neće obavljati terenske posete, ali će zahvaljujući primeni metoda daljinske komunikacije, uvek biti dostupni na dobro poznate kontakte koje možete potražiti OVDE.

De Heus kontakti:

Ostale detalje načina rada kompanije De Heus u vreme trajanja vanredne situacije izazvane koronavirusom možete pogledati OVDE.

De Heuse Facebook stranica.

Foto: de Heus