Ako je vaše Trinaesto prase ostalo bez mleka, znajte kome možete da se obratite. Porcomel je odlična mlečna zamenica i može se davati već od drugog dana života praseta. Pogledajte više na https://www.deheus.rs/hrana-za-zivotinje/svinje