Mustang™: Pouzdan i povoljan herbicid - isplativa investicija

Setva kukuruza se intenzivno odvija. Optimalne temperature zemljišta uz dovoljno vlage idealne su za razvoj korovskih biljaka, čije pravovremeno suzbijanje predstavlja najvažniju agrotehničku meru kojom usevu kukuruza obezbeđujemo nesmetan rast. Iz tog razloga, prilikom izbora herbicida prednost treba dati preparatima za tzv. primenu u ranom postu, odnosno posle nicanja useva kukuruza i korova, a najkasnije do petog lista kukuruza. 

Prilikom izbora preparata, pored spektra delovanja pažnju treba posvetiti i izboru preparata iz ugla pojave rezistentnosti korovskih vrsta, pa ovom prilikom proizvođačima skrećemo pažnju i na sve teže suzbijanje rezistentne populacije štira

Dokazana efikasnost kod širokolisnih korova

Kao odgovor na ove izazove kompanija Corteva želi da istakne preparat Mustang, vodeći proizvod u zemljama Zapadne Evrope u zaštiti useva kukuruza. U našoj zemlji Mustang je već dokazao efikasnost kada je u pitanju suzbijanje dominantnih jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta. Standardnom primenom do potpuno razvijenog petog lista kukuruza u dozi od 0.6 litara po hektaru suzbija najznačajnije  širokolisne korove u kukuruzu, sa posebnim naglaskom na: palamidu, pepeljugu, čičak, kereće grožđe, samonikli suncokret i štir (uključujući i rezistentnu populaciju).

Mustang pored širokog spektara delovanja odlikuje i visoka selektivnost prema gajenoj kulturi. S obzirom na to da se aktivne materije brzo razgrađuju u zemljištu, posle primene Mustanga nema ograničenja u plodoredu.

I naravno, u svakoj proizvodnji pa tako i u poljoprivrednoj važno je i da konačne brojke budu na strani profita svakog farmera, a svojim idealnim odnosom cene i kvaliteta Mustang dodatno doprinosi uspešnoj proizvodnji.  
Foto: Bigstockphoto/sandramatic