Otvorena je diskusija na temu: Cernik postaje edukacijski centar za stare sorte?