Otvorena je diskusija na temu: Stajski gnoj na polju