Nije #najokućnica, ali je #najradnistol! Cvjeta moj skupljač negativnog zračenja ;-)