Prerast će mi uredska rasada paradajza, ajvaruše i raštike zbog ovog ludog vremena! :/