Lipicanac

Lipicanac

Lipicanac je jedna od najstarijih pasmina konja u Europi, a iza njega je preko 400 godina selekcijskog rada. Pasmina je dobila ime po ergeli Lipica u današnjoj Sloveniji gdje su se konji uzgajali za austrijski dvor. Nastao je uzgojem i križanjem španjolskih pastuha i kraških kobila u 16. stoljeću. U genomu današnjih lipicanaca možemo naći plemenitu krv kraškog, španjolskog, arapskog, kladrubskog konja i nekoliko talijanskih pasmina. Tako danas imamo 8 linija pastuha: Pluto (Danska), Maestoso i Favory (Kladburska), Conversano i Napolitano (Napuljska), Siglavy (Arapski), Tulipan (Hrvatska) i Incitato (Mađarska). Prema uputama za provedbu selekcije međunarodne krovne uzgojne organizacije Lipizzan International Federation (LIF), visina lipicanca kreće se od 155 - 160 cm, a masa tijela do 500kg. Dominantna je siva boja uz pojavu senilnog leucizma, što znači da se ždrijebad ždrijebi tamne boje, a sa starenjem dlaka svijetli i na kraju postaje gotovo bijela. Lipicance odlikuje plemenitost, inteligencija i izdržljivost. Upravo zbog tih kvaliteta koriste se jako puno u visokim dresurnim školama jahanja te u dresurnom i zaprežnom sportu. U Hrvatskoj se uzgaja od 1806. Godine, a rasprostranjen je u mnogim zemljama, te su važniji uzgoji su u Sloveniji, Austriji, Italiji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj.