Holštajn-frizijska pasmina

Holštajn-frizijska pasmina

<p><strong>Hol&scaron;tajn-frizijska pasmina </strong>goveda je najmliječnija pasmina na svijetu namijenjena samo proizvodnji mlijeka. Nastala je u SAD-u selekcijom od crno&scaron;are istočno frizijske pasmine. U većini zemalja Europe ova pasmina predstavlja osnovu mlijekarske proizvodnje. Proizvodni kapacitet kreće se od 7.000 do 10.000 litara godi&scaron;nje, dok su SAD-u, Kanadi i Izraelu postoje grla sa proizvodnjom iznad 10.000 litara. Krave su visoke oko 145 cm&nbsp; u grebenu i mase 650 do 700 kg, većinom su crno bijele boje, ali se u oko 1% slučajeva javlja i crveno bijeli tip. Za uzgoj ove pasmine potrebni su odlični smje&scaron;tajni kapaciteti, vrlo dobri higijenski uvjeti i dobra izbalansirana hranidba sa kvalitetnom voluminoznom krmom i odgovarajućom količinom koncentrata. Upravo zbog velikog opterećenja pri proizvodnji mlijeka ova pasmina je vrlo osjetljiva na mastitise, jalovost i visok remontni postotak zbog velikog isključivanja krava iz uzgoja. Proizvodni vijek krave također je skraćen i iznosi svega 4 godine. Prema podatcima HPA u Hrvatskoj se u 2013. godini uzgajalo 44.305 krava ove pasmine sa prosječnom proizvodnjom mlijeka od 7 052 kg&nbsp;te 3,99% mliječne masti i 3,28% proteina.</p>