Za Udrugu PLANTaža mladi su pokretači promjena

 „Mnogo je aktivnosti usmjereno upravo na zdravi način života s naglaskom na ekologiju i održivi razvoj što svakako ima veze s agronomijom, odnosno ekološkom poljoprivredom koja je aktualnija nego ikada prije“, naglašava Darija. Foto: Udruga PLANTaža

Prethodna galerija

Sljedeća galerija


Autorica

Tea Januš

Studentica diplomskog studija Agroekonomika na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. U slobodno vrijeme piše vlastiti blog i volontira.