Širenjem koronavirusa dalmatinci se okrenuli domaćoj "kašiki"

Fotografije sa OPG Marušić, Delić i Ribičić. Snimio: Mlade Nejašmić, OPG Marušić i Ribičić

Prethodna galerija

Sljedeća galerija


Autor

Mladen Nejašmić

Novinar mnogih domaćih tiskovina i internetskih portala. Obrađuje razne teme ruralnog dijela života Dalmacije - kako priobalja tako i Zagore.