MIH Sirana Kolan postala vlasnikom prvog certifikata za Paški sir (ZOI)

MIH sirana Kolan je uspješno, skupa sa svim svojim kooperantima, prošla sve faze procesa kontrole i certifikacije Paškoga sira, te je bez ikakvih nesukladnosti ispunila sve uvjete navedene od strane Udruge proizvođača Paškoga sira u specifikaciji proizvoda. Sukladno tome, danas je upravo Paški sir MIH sirane Kolan dobio prvi certifikat za Paški sir (ZOI), izdan od strane Biotechnicona.  Foto: Foto: MIH Sirana/Hobby l adore

Prethodna galerija

Sljedeća galerija