Zeagran 350 SE

Obavještavamo korisnike da će sredstvu uskoro biti ukinuta registracija te da će početi teći rok za prodaju zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ZEAGRAN 350 SE je kombinirani herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu.
Registarski broj UP/I-320-20/11-01/214
Vlasnik registracije Nufarm GmbH & Co KG
Distributeri Genera d.d., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva suspo-emulzija
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE15,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE25,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Bromoksinil871689-84-5100,00 g/lec.europa.eu
Terbutilazin2345915-41-3250,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja usjeva (post-em), kada je kukuruz u stadiju razvoja 2 - 6 listova (BBCH 12 - 16), u količini 2,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (20 ml sredstva u 2,0 – 4,0 l vode na 100 m2). Optimalno vrijeme primjene je kada je većina korova niknula (od nicanja do stadija razvoja 4 lista korova).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Dobro suzbija sljedeće korovne vrste: - Poljska čestika (Thlaspi arvense) - Širokolisni šupljozub (Galeopsis ladanum) - Poljska vrzina (Brassica campestris) - Poljska ljubica (Viola arvensis) - Poljska potočnica (Myosotis arvensis) - Samonikli suncokret (Helianthus annuus) - Jajoliki prosinac (Mercurialis ovata) - Divlja čestoslavica (Veronica agrestis) - Ljekovita dimnjača (Fumaria officinalis) - Pjegasti dvornik (Polygonum persicaria) - Obična konica (Galinsoga parviflora) - Šćirevi (Amaranthus spp.) - Obični kostriš (Senecio vulgaris) - Divlja rotkva (Raphanus raphanistrum) - Obična rusomača (Capsella bursa-pastoris) - Divlji peršin (Aethusa cynapium) - Kamilice (Chamaemelum spp.) - Mala kopriva (Urtica urens) - Modri različak (Centaurea cyanus) - Divlja loboda (Atriplex patula) - Crna pomoćnica (Solanum nigrum) - Iglica (Geranium sp.) - Mrtve koprive (Lamium spp.) - Srednja mišjakinja (Stellaria media) - Slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) - Mirisna graholika (Lathyrus odoratus) - Slak pozemljuh (Fallopia convolvulus) Djelomično suzbija sljedeće korovne vrste: - Poljski osjak (Cirsium arvense) - Poljski ostak (Sonchus arvensis) - Poljska metvica (Mentha arvensis) Ne suzbija sljedeće korovne vrste: - Poljski repak (Alopecurus myosuroides) - Poljski slak (Convolvulus arvensis) - Jednogodišnja vlasnjača (Poa annua) - Divlja zob (Avena fatua) - Vodeni dvornik (Polygonum amphibium)

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja usjeva (post-em), kada je kukuruz u stadiju razvoja 2 - 6 listova (BBCH 12 - 16), u količini 2,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (20 ml sredstva u 2,0 – 4,0 l vode na 100 m2). Optimalno vrijeme primjene je kada je većina korova niknula (od nicanja do stadija razvoja 4 lista korova).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva ZEAGRAN 350 SE: Dobro suzbija sljedeće korovne vrste: - Poljska čestika (Thlaspi arvense) - Širokolisni šupljozub (Galeopsis ladanum) - Poljska vrzina (Brassica campestris) - Poljska ljubica (Viola arvensis) - Poljska potočnica (Myosotis arvensis) - Samonikli suncokret (Helianthus annuus) - Jajoliki prosinac (Mercurialis ovata) - Divlja čestoslavica (Veronica agrestis) - Ljekovita dimnjača (Fumaria officinalis) - Pjegasti dvornik (Polygonum persicaria) - Obična konica (Galinsoga parviflora) - Šćirevi (Amaranthus spp.) - Obični kostriš (Senecio vulgaris) - Divlja rotkva (Raphanus raphanistrum) - Obična rusomača (Capsella bursa-pastoris) - Divlji peršin (Aethusa cynapium) - Kamilice (Chamaemelum spp.) - Mala kopriva (Urtica urens) - Modri različak (Centaurea cyanus) - Divlja loboda (Atriplex patula) - Crna pomoćnica (Solanum nigrum) - Iglica (Geranium sp.) - Mrtve koprive (Lamium spp.) - Srednja mišjakinja (Stellaria media) - Slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) - Mirisna graholika (Lathyrus odoratus) - Slak pozemljuh (Fallopia convolvulus) Djelomično suzbija sljedeće korovne vrste: - Poljski osjak (Cirsium arvense) - Poljski ostak (Sonchus arvensis) - Poljska metvica (Mentha arvensis) Ne suzbija sljedeće korovne vrste: - Poljski repak (Alopecurus myosuroides) - Poljski slak (Convolvulus arvensis) - Jednogodišnja vlasnjača (Poa annua) - Divlja zob (Avena fatua) - Vodeni dvornik (Polygonum amphibium)

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 1Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) više od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 20.8.2015.
Registracija važi do 14.3.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha 14.6.2021.
Krajnji rok za primjenu zaliha 14.9.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/11-01/21420.08.201514.03.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/11-01/21429.12.2015
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/11-01/21410.04.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/11-01/21427.06.2019