Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Zeagran 350 SE

Proizvodu Zeagran 350 SE je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 14.09.2021. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ZEAGRAN 350 SE je kombinirani herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu.
Registarski broj UP/I-320-20/11-01/214
Vlasnik registracije Nufarm GmbH & Co KG
Adresa vlasnika rješenja St.Peter Str.25, Linz, Austrija
Distributeri Genera d.d.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva suspo-emulzija
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva prskanje leđnim prskalicama, prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 20.08.2015.
Registracija važi do 14.03.2021.
Datum isteka za prodaju zaliha 14.06.2021.
Datum isteka za korištenje zaliha 14.09.2021.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Terbutilazin 250 g/l
Bromoksinil 100 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
HDPE 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 15 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 25 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja usjeva (post-em), kada je kukuruz u stadiju razvoja 2 - 6 listova (BBCH 12 - 16), u količini 2,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (20 ml sredstva u 2,0 – 4,0 l vode na 100 m2). Optimalno vrijeme primjene je kada je većina korova niknula (od nicanja do stadija razvoja 4 lista korova).
Dodatne informacije: Dobro suzbija sljedeće korovne vrste: - Poljska čestika (Thlaspi arvense) - Širokolisni šupljozub (Galeopsis ladanum) - Poljska vrzina (Brassica campestris) - Poljska ljubica (Viola arvensis) - Poljska potočnica (Myosotis arvensis) - Samonikli suncokret (Helianthus annuus) - Jajoliki prosinac (Mercurialis ovata) - Divlja čestoslavica (Veronica agrestis) - Ljekovita dimnjača (Fumaria officinalis) - Pjegasti dvornik (Polygonum persicaria) - Obična konica (Galinsoga parviflora) - Šćirevi (Amaranthus spp.) - Obični kostriš (Senecio vulgaris) - Divlja rotkva (Raphanus raphanistrum) - Obična rusomača (Capsella bursa-pastoris) - Divlji peršin (Aethusa cynapium) - Kamilice (Chamaemelum spp.) - Mala kopriva (Urtica urens) - Modri različak (Centaurea cyanus) - Divlja loboda (Atriplex patula) - Crna pomoćnica (Solanum nigrum) - Iglica (Geranium sp.) - Mrtve koprive (Lamium spp.) - Srednja mišjakinja (Stellaria media) - Slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) - Mirisna graholika (Lathyrus odoratus) - Slak pozemljuh (Fallopia convolvulus) Djelomično suzbija sljedeće korovne vrste: - Poljski osjak (Cirsium arvense) - Poljski ostak (Sonchus arvensis) - Poljska metvica (Mentha arvensis) Ne suzbija sljedeće korovne vrste: - Poljski repak (Alopecurus myosuroides) - Poljski slak (Convolvulus arvensis) - Jednogodišnja vlasnjača (Poa annua) - Divlja zob (Avena fatua) - Vodeni dvornik (Polygonum amphibium)
Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja usjeva (post-em), kada je kukuruz u stadiju razvoja 2 - 6 listova (BBCH 12 - 16), u količini 2,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (20 ml sredstva u 2,0 – 4,0 l vode na 100 m2). Optimalno vrijeme primjene je kada je većina korova niknula (od nicanja do stadija razvoja 4 lista korova).
Dodatne informacije: Spektar djelovanja sredstva ZEAGRAN 350 SE: Dobro suzbija sljedeće korovne vrste: - Poljska čestika (Thlaspi arvense) - Širokolisni šupljozub (Galeopsis ladanum) - Poljska vrzina (Brassica campestris) - Poljska ljubica (Viola arvensis) - Poljska potočnica (Myosotis arvensis) - Samonikli suncokret (Helianthus annuus) - Jajoliki prosinac (Mercurialis ovata) - Divlja čestoslavica (Veronica agrestis) - Ljekovita dimnjača (Fumaria officinalis) - Pjegasti dvornik (Polygonum persicaria) - Obična konica (Galinsoga parviflora) - Šćirevi (Amaranthus spp.) - Obični kostriš (Senecio vulgaris) - Divlja rotkva (Raphanus raphanistrum) - Obična rusomača (Capsella bursa-pastoris) - Divlji peršin (Aethusa cynapium) - Kamilice (Chamaemelum spp.) - Mala kopriva (Urtica urens) - Modri različak (Centaurea cyanus) - Divlja loboda (Atriplex patula) - Crna pomoćnica (Solanum nigrum) - Iglica (Geranium sp.) - Mrtve koprive (Lamium spp.) - Srednja mišjakinja (Stellaria media) - Slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) - Mirisna graholika (Lathyrus odoratus) - Slak pozemljuh (Fallopia convolvulus) Djelomično suzbija sljedeće korovne vrste: - Poljski osjak (Cirsium arvense) - Poljski ostak (Sonchus arvensis) - Poljska metvica (Mentha arvensis) Ne suzbija sljedeće korovne vrste: - Poljski repak (Alopecurus myosuroides) - Poljski slak (Convolvulus arvensis) - Jednogodišnja vlasnjača (Poa annua) - Divlja zob (Avena fatua) - Vodeni dvornik (Polygonum amphibium)

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H302 Štetno ako se proguta.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H361 Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P308 + P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1 Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 1 Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) više od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/11-01/214 20.08.2015. 14.03.2021.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/11-01/214 29.12.2015. -
Izmjena i/ili dopuna registracije UP/I-320-20/11-01/214 10.04.2018. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/11-01/214 27.06.2019. -
Ukidanje registracije UP/I-320-20/11-01/214 21.12.2020. -

Primjena na kulture