Zeagran 350 SE

ZEAGRAN 350 SE je kombinirani herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu.

Proizvodu Zeagran 350 SE je ukinuta/istekla registracije na dan 31.07.2018. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 10,00% Bromoksinil , 25,00% Terbutilazin
Datum registracije 20.08.2015.
Registracija vrijedi do 31.07.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Nufarm
Distributeri

Aktivne tvari

Bromoksinil (10,00%)

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze, svojstvena svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Fitotoksičan kada se primjenjuje s uljem i na višim temperaturama od 22 0C ili u v...

Terbutilazin (25,00%)

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvena svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Rabi se u suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu bez podusjeva po...