ZANTARA

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sredstvo ZANTARA je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na žitaricama.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/212
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE3,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE15,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA3,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA15,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tebukonazol494107534-96-3166,00 g/lec.europa.eu
Biksafen

819

581809-46-3


50,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
smeđa pjegavost lista
(Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola )
Primjena: Za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), hrđe (Puccinia spp.), pepelnice (Erysiphe graminis) i fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.). Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 30) do početka cvatnje (BBCH 69).

hrđa
(Puccinia spp.)
Primjena: Za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), hrđe (Puccinia spp.), pepelnice (Erysiphe graminis) i fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.). Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 30) do početka cvatnje (BBCH 69).

pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: Za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), hrđe (Puccinia spp.), pepelnice (Erysiphe graminis) i fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.). Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 30) do početka cvatnje (BBCH 69).

fuzijarijaka palež klasa
(Fusarium spp.)
Primjena: Za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), hrđe (Puccinia spp.), pepelnice (Erysiphe graminis) i fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.). Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 30) do početka cvatnje (BBCH 69).

Jara pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
smeđa pjegavost lista
(Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola )
Primjena: Za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), hrđe (Puccinia spp.), pepelnice (Erysiphe graminis) i fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.). Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 30) do početka cvatnje (BBCH 69).

hrđa
(Puccinia spp.)
Primjena: Za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), hrđe (Puccinia spp.), pepelnice (Erysiphe graminis) i fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.). Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 30) do početka cvatnje (BBCH 69).

pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: Za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), hrđe (Puccinia spp.), pepelnice (Erysiphe graminis) i fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.). Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 30) do početka cvatnje (BBCH 69).

fuzijarijaka palež klasa
(Fusarium spp.)
Primjena: Za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), hrđe (Puccinia spp.), pepelnice (Erysiphe graminis) i fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.). Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 30) do početka cvatnje (BBCH 69).

Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), sive pjegavosti lista (Rhynchosporium secalis), hrđe (Puccinia spp.) i mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres). Sredstvo se primjenjuje u količini 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 30) do početka cvatnje (BBCH 61).

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Primjena: Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), sive pjegavosti lista (Rhynchosporium secalis), hrđe (Puccinia spp.) i mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres). Sredstvo se primjenjuje u količini 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 30) do početka cvatnje (BBCH 61).

hrđa
(Puccinia spp.)
Primjena: Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), sive pjegavosti lista (Rhynchosporium secalis), hrđe (Puccinia spp.) i mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres). Sredstvo se primjenjuje u količini 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 30) do početka cvatnje (BBCH 61).

mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Primjena: Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), sive pjegavosti lista (Rhynchosporium secalis), hrđe (Puccinia spp.) i mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres). Sredstvo se primjenjuje u količini 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 30) do početka cvatnje (BBCH 61).

Jari ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), sive pjegavosti lista (Rhynchosporium secalis), hrđe (Puccinia spp.) i mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres). Sredstvo se primjenjuje u količini 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 30) do početka cvatnje (BBCH 61).

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Primjena: Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), sive pjegavosti lista (Rhynchosporium secalis), hrđe (Puccinia spp.) i mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres). Sredstvo se primjenjuje u količini 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 30) do početka cvatnje (BBCH 61).

hrđa
(Puccinia spp.)
Primjena: Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), sive pjegavosti lista (Rhynchosporium secalis), hrđe (Puccinia spp.) i mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres). Sredstvo se primjenjuje u količini 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 30) do početka cvatnje (BBCH 61).

mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Primjena: Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), sive pjegavosti lista (Rhynchosporium secalis), hrđe (Puccinia spp.) i mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres). Sredstvo se primjenjuje u količini 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 30) do početka cvatnje (BBCH 61).

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H361dSumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 31.7.2019.
Registracija važi do 31.8.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/14-01/21231.07.201931.08.2021